Івано-Франківський національний медичний університет

Івано-Франківський національний медичний університет

Напрямок
  • Медичних наук

Навчання студентів і вдосконалення фахової підготовки лікарів здійснюється на 51 кафедрі. Навчальний процес проводять 93 доктори і 231 кандидат наук. У числі вчених університету 6 академіків, 6 заслужених діячів науки і техніки України, 2 заслужені діячі вищої школи України, два лауреати Державної премії України.

Вчені університету беруть участь у розробці чотирьох наукових державних програм, 56-ти робіт прикладного характеру, у міжнародних мультицентрових дослідженнях.

За останні роки близько 200 ефективних наукових розробок, нововведень і лікувально-діагностичних технологій передано практичній охороні здоров'я.

Отримано 14 позитивних рішень на винаходи, 5 патентів, з них 4 патенти України і 1 Європатент (за тест-систему біоіндикації радіонуклідного забруднення довкілля).

Завдяки вишу створено і функціонують обласні центри: панкреатологічний, кардіостимуляції, профзахворювань, антигіпертензивні і діабетичні клуби.

Кваліфікована медична допомога хворим міста і області надається вченими університету за 40 спеціальностями. Близько 40 % операцій у лікарнях міста виконують співробітники вишу.

У виші успішно працює спеціалізована вчена рада Д 20.601.01 із трьох спеціальностей: кардіологія, гастроентерологія і стоматологія. Тільки за 2010 рік захищено 20 дисертацій, в тому числі 3 докторські. Понад 70 чоловік працюють над виконанням кандидатських і 35 — над виконанням докторських дисертацій, зараз на стадії планування 27 докторських і кандидатських дисертацій.

Вчені університету є учасниками, а наукові лабораторії базою, багатьох міжнародних і національних конгресів, з'їздів, симпозіумів.

Ректорат університету разом з Управою Українського Лікарського Товариства стали засновниками часопису «Галицький лікарський вісник», поряд із яким функціонує науково-практичний журнал «Архів клінічної медицини».

Університет є базою студентської національної олімпіади з анатомії.

Працюють класи комп'ютерного навчання, мережа Інтернет, до якої під'єднані бібліотека, наукові і навчальні підрозділи університету.

У студентських гуртожитках, академічних групах відпрацьована система наставництва, в позааудиторний час студенти займаються в гуртках художньої самодіяльності, діє клуб кмітливих і винахідливих. Три колективи художньої самодіяльності удостоєно звання народного. В плані відродження народних традицій працює кабінет естетики.

Університет підтримує творчі контакти із Світовою Федерацією Українських Лікарських Товариств, Управою Українського Лікарського Товариства Північної Америки, Люблінською медичною академією, університетами Німеччини, Австрії, Польщі, усіма вищими медичними навчальними закладами України.

Медичний факультет

  • лікувальна справа;
  • педіатрія;
  • сестринська справа.

Стоматологічний факультет

  • стоматологія ортопедична;
  • cтоматологія.

Фармацeвтичний факультeт

  • фармація.

Факультeт підготoвки іноземниx гpомадян

Подати заявку
captcha
Регіст для літер захисного коду немає значення