Національний авіаційний університет

Національний авіаційний університет

Національний авіаційний університет

Напрямок
  • Технічних наук

Один з провідних українських державних вищих навчальних закладів IV рівня акредитації, що здійснює підготовку, перепідготовку та освіту бакалаврів, спеціалістів та магістрів. Сьогодні НАУ є одним з світових найбільш потужних авіаційних вищих навчальних закладів, де навчається понад 25 тисяч слухачів, у тому числі 1000 іноземних студентів з 45 країн світу. Навчальний процес забезпечують висококваліфіковані академічні факультети, що складаються з 45 академіків та асоційованих членів Національної академії наук України, 170 докторів наук, професорів та понад 667 кандидатів наук, доценти. Також до навчального процесу приєднуються відомі фахівці авіакомпаній та промислових компаній. На факультеті входять 80 заслужених працівників науки і техніки та лауреатів державні нагороди.

ОКР Бакалавр/магістр

Спеціальності:

1)      Дизайн

2)      Інформація, Бібліотечна та архівна справа

3)      Філологія

4)      Економіка

5)      Психологія

6)      Соціологія

7)      Журналістика

8)      Бухгалтерський та податковий облік

9)      Фінанси, банківська справа та страхування

10)   Менеджмент

11)   Маркетинг

12)   Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

13)   Юриспруденція

14)   Екологія

15)   Прикладна фізика та наноматеріали

16)   Прикладна математика

17)   Розробка програмного забезпечення

18)   Комп’ютерні науки та інформаційні технології

19)   Комп’ютерна інженерія

20)   Кібербезпека

21)   Авіа- та ракетобудування

22)   Електроенергетика, електрифікація та електромеханіка

23)   Розробка електромеханіки

24)   Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

25)   Метрологія та Інформаційно-вимірювальне обладнання

26)   Мікро- та наносистемне обладнання

27)   Хімічні технології та інженерії

28)   Біотехнології

29)   Біомедична інженерія

30)   Телекомунікації та радіоінженерія

31)   Авіоніка

32)   Поліграфія та видавницька справа

33)   Архітектура та містобудування

34)   Будівництво та цивільна інженерія

35)   Геодезія та землевпорядкування

36)   Соціальна робота

37)   Туризм

38)   Цивільна безпека

39)   Авіаційний транспорт

40)   Експлуатація повітряних суден

41)   Транспортні технології (авіаційний транспорт)

42)   Міжнародні відносини, публічні комунікації і регіональні студії

43)   Міжнародні економічні стосунки

44)   Міжнародне право

Аспірантура

051 Економіка

081 Юриспруденція

101 Екологія

122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології

123 Комп’ютерна інженерія

125 Кібербезпека

131 Прикладна механіка

134 Авіа- та ракетобудування

135 Енергетико-механічна інженерія

151 Автоматизація і Комп’ютерно-інтегровані технології

172 Телекомунікації та радіоінженерія

192 Конструювання та цивільна інженерія

272 Авіаційний транспорт

ICAO

Європейський Північно-атлантичний центр для тренування авіаційних спеціалістів за наступними спеціяльностями:

-          Повітряна придатність літаків

-          Інспектор безпеки польотів

-          Авіаційна безпека

Подати заявку
captcha
Регіст для літер захисного коду немає значення