Пряшівський університет в Пряшеві

Пряшівський університет в Пряшеві

Prešovská univerzita v Prešove

Напрямок
  • Гуманітарних наук
  • Економіки і управління
  • Медичних наук

Пряшівський університет в Пряшові

Пряшівський університет має давні традиції освіти і є стабільною складовою словацької вищої освіти протягом тривалого часу. Університет дотримується найвищих стандартів академічного навчання словацьких та іноземних студентів в галузі гуманітарних, богословських, управлінських наук, охорони здоров’я та спорту. У Пряшівському університеті в даний час навчається більше 12 000 студентів. В  університеті є не тільки широкий вибір навчальних програм, більшість з  яких, являються найліпшими в Словаччині, але і на високому  рівні проводиться науково-дослідна діяльності; вибудована інфраструктура для наукових досліджень, на вершині якої знаходяться три центри передового досвіду, центр компетентності та пряшівська частина університетського наукового парку Technicom. Основна увага парку буде приділятися прикладним дослідженям в області інформаційних і комунікативних технологій, електротехніки, автоматизації та систем управління, машинобудування, будівництва та екологічного інженерства.

Міжнародне визнання

Пряшівський університет в Пряшеві є єдиним вищим закладом в східній Словаччині та один із чотирьох в цілій Словаччині, який виграв престижний Diploma Supplement Label, що дуже сприяє при визнанні дипломів і отриманої кваліфікації за кордоном

Позанавчальне життя

Університет також  намагається організовувати свої різні мистецькі заходи, які націлені на літературно - драматичне, музичне та образотворче мистецтво. Невід'ємною  частиною навчального життя університета є студентське радіо PAf та телебачення Mediálka TV. В області духовного розвитку, барвисту діяльність представляє університетський Пастирський центр. В рамках спортивної діяльності активно діють спортивні клуби Славія ПУ Пряшів, баскетбольний клуб БК ПУ Академік Пряшів та волейбольний клуб ВК МІРАД Пряшів.

Позафакультетні відділи

Разом з факультетами розвиваються інші відділи Пряшівського університету - Центр безпереривної освіти; їдальня; чотири гуртожитки, де можуть проживати 1918 студентів в 2-х, 3-х та 4-римісних кімнатах блочного типу, які мають інтернет; бібліотека університета; видавництво ПУ; обчислювальний центр; Центр мов і культур національних меншин; Центр досліджень  екології тварин та людини; Центр соціально-історичного і культурно-історичного досліджень Пряшівського університету в Пряшеві.

ФАКУЛЬТЕТИ ПРЯШІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ:

ФІЛОСОФСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

1) Культурні програми

– англійська мова та культура;

– архів;

– естетика;

– етика;

– соціальна праця;

– філософія;

– історія;

– культурне надбання;

– медіа-студії;

– політологія;

– психологія;

– Російські студії;

– Центральноєвропейські студії.

Переклад та інтерпретація (у поєднанні):

– англійська мова та культура – французька мова та культура;

– англійська мова та культура – німецька мова та культура;

– англійська мова та культура – російська мова та культура;

– англійська мова та культура – словацька мова та культура;

– англійська мова та культура – українська мова та культура;

– французька мова та культура – німецька мова та культура;

– французька мова та культура – російська мова та культура;

– французька мова та культура – словацька мова та культура;

– французька мова та культура – українська мова та культура;

– німецька мова та культура – російська мова та культура;

– німецька мова та культура – словацька мова та культура;

– німецька мова та культура – українська мова та культура;

– російська мова та культура – словацька мова та культура;

– російська мова та культура – українська мова та культура;

– словацька мова та культура – українська мова та культура.

Викладання навчальних предметів, мистецтв та освітні предмети:

– англійська мова та література (індивідуальне навчання);

– англійська мова та література – історія;

– англійська мова та література – етична освіта;

– англійська мова та література – естетика;

– англійська мова та література – філософія;

– англійська мова та література – музичне мистецтво;

– англійська мова та література – німецька мова та література;

– англійська мова та література – російська мова та література;

– англійська мова та література – словацька мова та література;

– англійська мова та література – українська мова та література;

– англійська мова та література – освіта для громадянства;

– англійська мова та література – образотворче мистецтво;

– історія – естетика;

– історія – етична освіта;

– історія – філософія;

– історія – музичне мистецтво;

– історія – німецька мова та література;

– історія – російська мова та література;

– історія – словацька мова та література;

– історія – українська мова та література;

– історія – освіта для громадянства;

– історія – мистецтво;

– естетика – етична освіта;

– естетика – філософія;

– естетика – музичне мистецтво;

– естетика – німецька мова та література;

– естетика – російська мова та література;

– естетика – словацька мова та література;

– естетика – українська мова та література;

– естетика – освіта для громадянства;

– естетика – образотворче мистецтво;

– етична освіта – музичне мистецтво;

– етична освіта – німецька мова та література;

– етична освіта – російська мова та література;

– етична освіта – словацька мова та література;

– етична освіта – українська мова та література;

– етика – арт;

– філософія – музичне мистецтво;

– філософія – німецька мова та література;

– філософія – російська мова та література;

– філософія – словацька мова та література;

– філософія – українська мова та література;

– філософія – образотворче мистецтво;

– музичне мистецтво – німецька мова та література;

– музичне мистецтво – російська мова та література;

– музичне мистецтво – словацька мова та література;

– музичне мистецтво – українська мова та література;

– музичне мистецтво – освіта для громадянства;

– музичне мистецтво – образотворче мистецтво;

– німецька мова та література – російська мова та література;

– німецька мова та література – словацька мова та література;

– німецька мова та література – українська мова та література;

– німецька мова та література – освіта для громадянства;

– німецька мова та література – образотворче мистецтво;

– російська мова та література – словацька мова та література;

– російська мова та література – українська мова та література;

– російська мова та література – освіта для громадянства;

– російська мова та література – образотворче мистецтво;

– словацька мова та література (дослідження “один на один”);

– словацька мова та література – українська мова та література;

– словацька мова та література – освіта для громадянства;

– словацька мова та література – образотворче мистецтво;

– соціальна робота (індивідуальне навчання);

– українська мова та література – освіта для громадянства;

– українська мова та література – образотворче мистецтво;

– освіта для громадянства – образотворче мистецтво;

– мистецтво (одностороння).

ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКИЙ БОГОСЛОВСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

- Мультикультурне европейське вивченя  релігії

ФАКУЛЬТЕТ ГУМАНІТАРНО-ПРИРОДНИЧИХ НАУК

1) Неакадемічні навчальні програми 1 класу:

– андрагогія Bc.;

– біологія;

– екологія;

– фізична інженерія прогресивних матеріалів;

– географія та прикладна геоінформатика;

2) навчальні програми 1 класу;

– викладання біології та англійської мови та літератури;

– викладання біології та історії;

– викладання біології та естетики;

– викладання біології та етики освіти;

– викладання біології та філософії;

– викладання біології та фізики;

– викладання біології та географії;

– викладання біології та музичного мистецтва;

– викладання біології та математики;

– викладання біології та німецької мови та літератури;

– викладання біології та педагогіки;

– викладання біології та російської мови та літератури;

– викладання біології та словацької мови та літератури;

– викладання біології та технології;

– викладання біології та української мови та літератури;

– викладання біології та громадянської освіти;

– викладання екології та англійської мови та літератури;

– викладання екології та історії;

– викладання екології та естетики;

– викладання екології та етики в освіті;

– викладання екології та філософії;

– викладач екології та фізики;

– викладач екології та географії;

– викладач екології та музичного мистецтва;

– вчитель екології та математики;

– викладання екології та німецької мови та літератури;

– викладач екології та педагогіки;

– викладання екології та російської мови та літератури;

– викладання екології та словацької мови та літератури;

– викладання екології та технології;

– викладання екології та української мови та літератури;

– викладання екології та громадянської освіти;

– викладання фізики та англійської мови та літерату;

– викладання фізики та історії;

– викладання фізики та естетики;

– викладання фізики та етики освіти;

– викладання фізики та філософії;

– викладач фізики та географії;

– викладач фізики та музичного мистецтва;

– вчитель фізики і математики;

– викладач фізики та німецької мови та літератури;

– викладач фізики та педагогіки;

– викладач фізики та російської мови та літератури;

– викладання фізики та словацької мови та літератури;

– вчитель фізики і технології;

– викладач фізики та української мови та літератури;

– викладання фізики та громадянської освіти;

– викладання географії та англійської мови та літератури;

– викладання географії та історії;

– викладання географії та естетики;

– викладання географії та етики освіти;

– викладання географії та філософії;

– викладання географії та музичного мистецтва;

– викладання географії та математики;

– викладання географії та німецької мови та літератури;

– викладач географії та педагогіки;

– викладання географії та російської мови та літератури;

– викладання географії та словацької мови та літератури;

– викладання географії та техніки;

– викладання географії та української мови та літератури;

– викладання географії та освіти для громадянства;

– викладання математики та англійської мови та літератури;

– викладання математики та історії;

– викладання математики та естетики;

– викладання математики та етики освіти;

– викладання математики та філософії;

– викладання математики та музичного мистецтва;

– викладання математики та німецької мови та літератури;

– викладання математики та педагогіки;

– викладання математики та російської мови та літератури;

– викладання математики та словацької мови та літератури;

– викладання математики та методів;

– викладання математики та української мови та літератури;

– викладання математики та освіти для громадянства;

– викладання педагогіки та англійської мови та літератури;

– викладання педагогіки та історії;

– викладання педагогіки та естетики;

– викладання педагогіки та етики.

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ

– Mенеджмент

Програма економічних досліджень. Cтуденти орієнтуються та вміло домінують в одній з чотирьох областей, в яких вони спеціалізуються під час навчання:

– бізнес, маркетинг та бізнес-психологія;

– управлінська інформатика;

– менеджмент туризму та управління готелями;

– управління людськими ресурсами.

- Туризм, готельна справа, СПА-купельництво

- Екологічний менеджмент

- Економічна і природознавча програма навчання.

ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

– дошкільна та початкова педагогіка;

– дошкільна та початкова освіта соціально незахищених груп;

– дошкільна та елементарна педагогіка та педагогіка психосоціальна;

– спеціальна педагогіка;

– спеціальна педагогіка, зосереджена на працевлаштуванні.

ПРАВОСЛАВНИЙ БОГОСЛОВСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

– православне богослов’я (1-а та 2-а аспірантка);

– благодійна та соціальна служба (Bc.);

– благодійні та соціальні послуги (Mgr.);

– профілактична соціальна робота (Bc.).

ФАКУЛЬТЕТ СПОРТУ

– програма навчання Фізичне виховання;

– програма навчання Фізичне виховання Комбінація навчання;

– програма навчання для спорту та здоров’я;

– навчальна програма навчання;

– програма вивчення спеціальної підготовки в компонентах безпеки.

ФАКУЛЬТЕТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

– медсестринство;

– акушерство;

– фізіотерапія;

– гігієна стоматології;

– надзвичайна охорона здоров’я;

– лабораторні та слідчі методи;

– радіотехніка.

Подати заявку
captcha
Регіст для літер захисного коду немає значення